понеделник, 18 март 2013 г.

Вятър за зло и за добро

Покрай новината за ураганните ветрове, вилняли преди няколко дни в тревненския Балкан, и необходимостта, която ще изпитат много жители в региона да поправят нанесените щети по имотите си, си представих наум следния сценариий. Сценарий, който сигурно е повлиян от нещо чуто, прочетено, или просто сценарий за нещо, което може да се случва тук и сега, или като фон на един разказ.
"Трима приятели имат малка фирма за строителни дейности. Добри са в това, което правят и оставят там не ръцете си, а сърцето си. Не печелят много, защото обичат да са в помощ на приятели, съседи и приятели на приятели, и не са хора, които ще ти одерат кожата. Това ги отличава от другите в бранша.
Вкъщи обаче често ги корят, че се раздават твърде много. Обичат ги въпреки това и знаят, че няма да ги променят. Всяко зло за добро, казват си. Тези думи обаче отекват някъде над тях...
Ураганните ветрове преди няколко дни са оставили многобройни щети в града. На тримата строители започват да им звънят не само от града, но и от околностите. Хората имат нужда от тях. Създават си контакти, име. Доброто се отвързва за тях." Следва продължение без край...
Вятърът, отнесъл покрива на едни, е донесъл образно казано подслон за други. Мисля, пределно ясно е, че не търсех пример как се правят пари от нещастието на други. Това е бедствие, което никой е не могъл да предвиди и никой не би го пожелал, за да се облагодетелства от него.
Реших чисто и просто, когато отправих наум мисъл за пострадалите, да дам шанс на равновесието в природата по-бързо да се възстанови чрез малко по-добро, та било и за шепа хора.