четвъртък, 24 януари 2013 г.

Импресия за един сив прозорец

Разходка по "Витошка". Обичам да вдигам поглед и да се взирам в живота на жилищата над магазините. Когато в тях има светлина или пък украса, която привлича взора, обичам да надзъртам от висотата на моето улично ниво и  да си представям как изглежда жилището отвътре.
Онзи ден на един силно осветен балкон с празнична украса, май там се помещава никога непосещавано от мен кафе, бяха излезли двама трима младежи. Там цареше живот. Жилище, приспособено да бъде оживено място за външни хора. Няколко метра встрани, на отстояние един-два апартамента също видях живот, но в друга светлина. Не знам как погледът ми падна там, беше случайност или желание да видя нещо повече от познатото.
Зад стъкло, в сива светлина, видях лице на жена, облакътена, с лице събрано в една от дланите й, която гледаше живота навън. Тя не е искала да бъде видяна и едва ли предполага, че някой може да проявява любопитство към нейната Страна. Защото интересната Страна е тази на улицата. Така мислят всички, които минават по нея и които не живеят на нея. Тя знае, че светлината ще привлече погледите към нейния живот за времето, в което някой минувач я забележи, а няма какво интересно да покаже. Тя желае да се смеси със светлината на случващото се на улицата. Търси да оцвети своето сиво. Там долу има върволици хора, цветове, звуци, движение, неща, които привидно се случват. Любопитна е да остане в течение с модата, със суетата, с лежерността на търсещите развлечение в неделя хора, с новите вкусове и аромати, дeстилирани от предлагащите храна заведения. Тя вярва, че там долу нещата са по-живи, по-занимателни и струващи внимание.
А аз се питах какъв живот е всъщност е нейният. Защо е решила да загаси светлината в своя прозорец. Тя ни вижда толкова многобройни и решава, че ние тържествуваме в нашите пъстрота и разнообразие. Да, понякога тя би имала право. Но докато свеждам срамежливо поглед от това, че съм я разкрила и притеснила в нейното любопитство, си мисля, че тя има предимството на човека, който е няколко етажа над нас и който не трябва да забравя, че може да включи светлината в своята наблюдателница и да ни замете под килима.

Няма коментари:

Публикуване на коментар